GLEB USAKOVSKY

 
 ... apie pasaulį ir gyvenimą
 
„Pasaulis yra nuostabus, emocingas, gražus, iracionalus, geras.“
 
„Kokybišku gyvenimą galima pavadinti tuomet, kai įsikūnija prasmė. Pavyzdžiui, gėlių funkcija yra pritraukti vabzdžius, bet, tuo pačiu, jos praturtina pasaulį savo formomis. O žmonės – vieni realizuojasi kaip asmenybės ir kūrėjai, o kiti, tarkim, dirba biure, apriboti tam tikrų rėmų. Jie, galbūt, negali iki galo atskleisti savo potencialo.“
 
„Buvau maloniai nustebintas, kad ne vienas taip mąstau ir matau pasaulį. 2014 metais dalyvavau „Harmoningos asmenybės instituto“ renginyje ir sutikau žmonių, su kuriais palaikyti ryšius matau prasmę. Su jais įdomu kažką daryti drauge. Ukrainoje, kur gyvenu, ir Vokietijoje bei Šveicarijoje, kur mokiausi, nėra daug žmonių, kurie, dirbdami versle, nori realizuoti savo pačių esmę dėl pasaulio ir žmonių gėrio.“
 
  ... apie dogmas ir pokyčius 
 
„Formulių ar taisyklių, kuriomis besąlygiškai tikėčiau, manau, neturiu. Nuolat viską permąstau: ar tai siejasi su gyvenimu,  ar padeda žmogui, ar jau nebe?  Jei ne, vadinasi, reikia peržiūrėti. Nesilaikau jokių dogmų. Materialiame žmonių pasaulyje man vertinga viskas, kas išreiškia vidinę vystymosi, gėrio ir grožio tendenciją.“
 
„Žengę pirmąjį žingsnį, dažnai suklumpame. Problemos, kurios kyla gyvenime, kaip ir bet koks patirtas džiaugsmas, stumteli į priekį – permąstyti ir keistis. Didžiausi pokyčiai įvyksta tada, kai patiriame didžiausias problemas – tiek versle, tiek gyvenime. Man taip nutinka nuolat, kartais net norėčiau, kad tai būtų rečiau.“
 
 ... apie meną
 
„Aš atskiriu meną ir kūrybą. Per kūrybą žmogus išreiškia save, o menu tampa tik tai, kas sprendžia kokią nors pasaulio problemą. Menininkas išjaučia  pasaulio skausmą ir džiaugsmą, mėgina padėti šalia esančiam ir, matydamas reiškinių ir įvykių ryšius, kurių nemato kiti, žino, kaip išspręsti problemą ar perteikti džiaugsmą, ir išreiškia tai kūrinyje.“ 
 
 ... apie kūrybą
 
„Pastaraisiais metais verslas patyrė didžiulių metamorfozių. Architektūra ir jos suvokimas keitėsi taip pat. Dabar man architektūra - visų pirma procesas. Matai, kaip juda žmonės, kaip jie dirba, ilsisi, bendrauja ir pagal tai organizuoji-projektuoji erdves, tinkamas jiems gyventi. Formaliai tokios organinės architektūros mokyklos ar stiliaus net nėra. Aš mokiausi ir ilgokai kartu dirbau su jos pradininku Reinhardu Coppenrathu - statėme Ukrainoje ir Europoje.“
 
„Prieš keliolika metų, kai pradėjome statyti pagal naujus principus, trūko technologijų, kurios leistų realizuoti organinės architektūros projektus. Teko „apaugti“ įvairiais statybų verslais. Dabar technologijų jau pakanka, todėl stengiamės paaiškinti projektuotojams, kaip išreikšti organinę mintį projekte. Mokome, kaip suprasti, kas žmogui trukdo ir kaip viso to išvengti. Mūsų misija – konstruoti, paliekant tik tai, kas svarbiausia.“
 
„Mano kūrybos metodas – būti tuščiu. Ne visada pavyksta, bet visada stengiuosi. Kai esi tuščias, nėra ir taisyklių. Tai labai svarbu tiek architektūroje, tiek verslo santykiuose - tada galima rasti tai, kas reikalinga, kas jungia, dėl ko galima susitarti.“
 
„Visai atsitiktinai savo rankomis pradėjau gaminti neįprastos formos peilius. Jų prireikė mano žmonai, nes jai tenka supjaustyti daug gyvūnams skirto maisto. Naudojantis įprastiniu peiliu, ranka greitai pavargsta. Pagal jos ranką iš molio sukūrėme rankeną, paskui geležtę ir paaiškėjo, kad tuomet, kai forma organiška, nebereikia tiek pastangų, nes nėra įtampos. Dirbant kyla pozityvios emocijos, nes per organišką formą pasireiški tu pats ir energija išsilieja tarsi visai be tarpininko.“
 
FAKTAI
 
Gleb Usakovky - trečios kartos projektuotojas (senelė ir tėvas projektavo bei statė miestus ir tiltus). Organinės architektūros specialistas, studijos vadovas ir vyr. architektas, lektorius, fotografas. Projektuodamas namus ar kurdamas interjerus, paiso trijų pagrindinių veiksnių - žmogaus, funkcijos, aplinkos ir jų tarpusavio sąveikos.